TalkEnglish Logo

משפחה וחברים II

החלק משפחה וחברים II ,מביא שיעורי אנגלית רבים בנושאים מגוונים כמו ילדים ובית הספר, בריאות המשפחה, חופשות משפחתיות, הריון, ונושאים אחרים הקשורים לעניינים כללים הנוגעים למשפחה וחברים

שים לב ולמד אותם כמה פעמים שאתה יכול