TalkEnglish Logo

שיעורי הקשבה באנגלית בסיית

שיעורי אנגלית בסיסית בהקשבה הם בעלי שאלות ותשובות, אם אתה מקשיב אתה אמור לשמוע את התשובות בקלות מהקובץ אודיו. תרגיש חופשי לשמוע אותו כמה פעמים שתרצה

אם אתה עדיין לא בטוח לגבי הדיאלוג, אתה יכול ללחוץ על "תראה דיאלוג של השיחה" כדי לראות את הטקסט, אני ממליץ לא לראות את הדיאלוג אלא אם אתה באמת מנסה להקשיב מבלי לקרוא