TalkEnglish Logo

שימוש בצירופי מילים ללימוד אנגלית

מהם צירופי מילים טבעיים באנגלית?


צירוף מילים טבעי הוא מילים המשמשות באופן רגיל עם מילה מסוימת. למשל, הנה לפניכם שלוש צירופים של מילים למילה 'friend': 'best', 'good' ו-'loyal'. לפניכם מספר משפטים המדגימים את הצירופים:

"She talks to her best friend every day."
(best)

"He lives with some good friends."
(good, close)
* המילה 'close' היא צירוף נוסף שניתן להשתמש בו במקום המילה 'good', למשל "He lives with some close friends."

"She has been a loyal friend for many years."
(loyal, real, trusted, true, faithful)
* ניתן להשתמש בכל המילים בסוגריים במקום המילה 'loyal'. אלה דוגמאות נוספות לצירופי מילים על המילה 'friend'.

מדוע חשוב ללמוד צירופי מילים טבעיים באנגלית?


כאשר אנו לומדים אוצר מילים, אנו עשויים להבין את המשמעות המילונית של המילה, אולם לעתים רבות, איננו יודעים להשתמש במילה במשפט.

כיצד עליי להשתמש במילה? מהם משפטי הדוגמה עם מילה זו? כל אלה הן שאלות רגילות שעולות בלימוד אוצר מילים.

הדרך הטובה ביורת ללימוד אוצר מילים הוא ללמוד את המילים בהן נעשה שימוש תדיר בשילוב המילה במשפט דוגמה. אתר TalkEnglish.com פיתח שיעורי צירופי מילים טבעיים תוך שימוש ב-2000 המילים הנפוצות ביותר לסייע ללומדי אנגלית לשפר את אוצר המילים הבסיסי שלהם ולסייע להם לשפר את השימוש הנכון במילים.

מדוע עליי ללמוד צירופי מילים טבעיים?


אין הרבה טעם לקחת מילון וללמוד את כל המילים שבו. בצורה דומה, אין הרבה טעם לקחת מילון צירופים וללמוד את כל המילים שבו. הדרך הטובה ביורת היא למצוא את המילים השכיחות ביותר בשפה האנגלית וללמוד את צירופי המילים השכיחים ביותר עם מילים אלה. זה בדיוק מה ש-Talk.English עושה.

Talk.English מזהה את 2000 המילים השכיחות ביותר באוצר המילים באנגלית ויוצר שיעור צירוף מילים עבור כל אחד מהם. קיימים למעלה מ-2000 שיעורי צירוף מילים הניתנים חינם ב-ESL (אנגלית כשפה שנייה) במסגרת שיעורי אוצר מילים. תוכלו למצוא כל מילה על ידי ביצוע חיפוש או ללמוד אותן לפי סדר תדירות המופע שלהן.

יש לזכור שעליכם ללמוד את השיעורים לעומקם. אין פשוט לקרוא את המשפט. יש ללמוד כל משפט ולהקריא אותו בקול רם עד שתוכלו לומר אותו בלי לחושב עליו. לעצות נוספות בנושאי לימוד, אתם מוזמנים לבקר בדף שיטת לימוד.