TalkEnglish Logo
0:00
0:00

Dental Care


למד לדבר אנגלית יותר מהר על ידי הורדת הגירסה הלא מקוונת של דבר אנגלית והשקע עצמך ביותר מ-8000 קבצי שמע ולמעלה מ-800 עמודי שיעורים! בדרך זו תוכל ללמוד בלא אינטרנט וכן להאזין לקבצי השמע, על ידי שימוש בנגן שלך בכל עת. לך אל עמוד הורדת האנגליתוהורד כבר היום