TalkEnglish Logo

נושאים מיוחדים

ברוך הבא לנושאים מיחדים, האזור הזה נוצר כדי לתת גישה חדשה ללימוד אנגלית. בשיעורי אנגלת רגילים יש קבצי אודיו לכל משפט, שיעורים תחת תוכן מיוחד בעלי קבלי אודיו לכל פסקה, קבצים קטנים יותר הם טובים ללימוד כל משפט אבל הסטודנטים המתקדמים ירוויחו מקבצי אודיו גדולים יותר

נושאים בשטח הזה הם הילוך גבוה יותר לחיים באה"ב, זה אומר שהם יעזרו לאנשים החיים בארה"ב או אנשים המתכננים או פשוט אנשים שרוצים ללמוד את התרבות ופרטים קטנים לגביה, הם רק עוזרים לשיעורים עד כה אבל תמשיך לבדוק את השיעורים הרגילים כי כל הזמן נוספים עוד