TalkEnglish Logo

תנאים לשימוש

האתר TalkEnglish מספק את השירותים שלו בכפוף לתנאי השימוש
TalkEnglish.com יכול לעדכן מידי פעם את תנאי השימוש

פרטים של השירות

TalkEnglish מספק שיעורי אנגלית בצורת קבצי קול וטקסט. יש קטגריות של אנגלית רגילה, עסקית, טיולים, ראיונות ודברים מועילים, לוח הודעות, פורומים או לוח נקודות חשובות וכל אלו אמצעים ב TalkEnglish כדי לעזור ללמוד אנגלית

TalkEnglish לא לוקח אחריות לשום שימוש של משפט אשר מופיע באתר TalkEnglish. כל המשתמשים נמצאים פה על אחריותם. אם משתמש לא בטוח לגבי משפט הם יכולים לשאול דרך הלוח שאלות או האימייל

שיעורי ראיון נותנים למשתמש עזרה לענות על שאלות של ראיון. ב TalkEnglish לא מבטיחים שתעבור את הראיון שלך אם תשתמש בשאלון הנמצא באתר, TalkEnglish איננו אחרי לשום נזק שיגרם כתוצאה משימוש של תשובות המופיעות פה

תוכן האתר

האתר מכיל תוכן פורנוגרפי במספר שיעורים. כל משתמש חייב להיות בן 18 לפחות, כדי לשמור שהאתר יהיה ראלי יש צורך בתוכן פורנוגרפי בחלק מהשיעורים

מכיל תנאים של שימוש

תיאור השירות

תוכן האתר