TalkEnglish Logo

נושאים הקשורים במכללה 2

נושאים הקשורים במכללה 2 מכילים שיעורי אנגלית בסיסים על חיי המכללה, חלק זה מתמקד במסיבות, עישון ושתיה

שים לב ולמד אותם כמה פעמים שאתה יכול