TalkEnglish Logo

משפחה וידידים

החלק אודות בני המשפחה והחברים, מביא מספר רב של שיעורים בנושאים מגוונים, כמו למשל אכילה בצוותא, קניית מצרכים, גני ילדים, חיות מחמד, ונושאים אחרים הקשורים לענייני משפחה וחברים

שים לב ולמד אותם כמה פעמים שאתה יכול