TalkEnglish Logo

אוצר מילים באנגלית

כמה מילים אתם צריכים לדעת באנגלית? זו שאלה שחוזרת על עצמה באופן קבוע והתשובה לה תלויה במטרתכם. מכיוון ש-TalkEnglish.com מתמקד בדיבור, אוצר המילים המובא בחלק זה יכלול את המילים הנפוצות ביותר בדיבור.

  1. יש כ-100,000 משפחות מילים בשפה האנגלית.
  2. דובר אנגלית ילידית יודע בין 10,000 (חסר השכלה) ל-20,000 (משכיל) משפחות מילים.
  3. פרופסור ניישון (Nation) גילה שקריאת ספר מצריכה 8,000 עד 9,000 משפחות מילים.
  4. מחקר שנערך על תלמידי שפת מורשת מגלה שלאדם עם אוצר מילים בהיקף של 2,500 משפחות מילים פסיביות ו-2,000 משפחות מילים אקטיביות יש את היכולת לדבר שפה בצורה שוטפת.
אנשים רבים אינם מודעים למשמעות הביטוי "תלמיד של שפת מורשת". בואו נניח שאדם עובר בגיל 5 ממקסיקו לארצות הברית. האדם דובר ספרדית בסיסית ויחסית לילד בן 5, שליטתו בספרדית שוטפת, אולם אינו יודע מילים רבות ועליו ללמוד ספרדית על מנת לשמור על רמה זו. מכיוון שגדלו במשך 5 שנים כשהם דוברים ספרדית, אנשים מעין אלה הם סוג שונה של לומדי שפה. סוג אדם זה מוגדר "תלמיד של שפת מורשת".

החדשות הטובות הן שאם מטרתכם היא לדבר אנגלית בצורה שוטפת, אתם לא צריכים ללמוד 10,000 מילים. 2,000 יספיקו כהתחלה.


הנה רשימה נוספת של דברים שכדאי לשקול לפני שניגשים ללמוד אוצר מילים.
  1. לפני שניגש ללמוד אוצר מילים, חשוב שנבין את ההבדל בין כל מילה במשפחת מילים. הדבר יאפשר לנו להבין כיצד להשתמש במילים בצורה קלה יותר. משפחת מילים היא קיבוץ של מילים הנגזרות מתוך בסיס מסוים. למשל, "active", "actively", activities" וכן "activity", כולם נמצאות באותה משפחת מילים.
  2. יש הבדל בין אוצר מילים פסיבי ואוצר מילים אקטיבי. אוצר מילים פסיבי משמש לקריאה ולשמיעה, כלומר לקליטת מידע. אוצר מילים אקטיבי משמש בכתיבה ובדיבור, כלומר למסירת מידע. בקריאה יש לכם זמן לחשוב. אם ברצונכם לשלוט בשפה, לא יהיה לכם זמן לחשוב משום ששליטה בשפה מוגדרת כדיבור חלק וקל.
  3. מטרתכם היא להעמיק את הידע שלכם באוצר מילים שלכם במקום להרחיבו. ישנם לומדי אנגלית רבים שיודעים 8,000 מילים אך אינם מסוגלים לנסח משפט אחד שלם. לעומת זאת, ישנם אחרים שמכירים רק 2,000 מילים אולם מסוגלים לשוחח בצורה שוטפת. ההבדל נעוץ בעומק הידיעה של המילה. ידיעה של 10,000 מילים בצורה פסיבית אינה מועילה במהלך שיחה. עדיף להתמקד בלימוד 2,000 המילים הראשונות לעומק.
  4. לימוד אוצר מילים באמצעות שינון ההגדרה בשפת האם שלכם אינה דרך יעילה ללימוד מילים. במקום זאת, קריאה היא הדרך הטובה ביותר להגדלת אוצר המילים שלכם. למדו מילים על ידי קריאה של מילה במסגרת של משפט שלם. תוכלו לחפש את המילים במילון, אבל עליכם ללמוד אותם במשפט ולא בצורה מבודדת.
המילים מתוך אוצר המילים שברשימה בהמשך נוצרו על ידי שליפת מילים מתוך שיחות שמספר המילים הכולל בהן עלה על רבע מיליון מילים. המילים היחידות שהצליחו להתברג אל 2,000 המילים העליונות הן אלה שנמצאו ב-1) 3,000 המילים העליונות של ה-BNC (British National Corpus), 2) 5,000 המילים העליונות של ה-Corpus of Contemporary American English ו-3) 3,000 המילים המדוברות ביותר מתוך Longman Communication.

Before you start studying, watch this video to learn how to study and improve your English Vocabulary.

אם הייתם צריכים לבחור את 2,000 המילים הראשונות שעליכם ללמוד, הרשימה למטה הייתה הנכונה ביותר. המספר המצוין ליד הקישור הוא המספר האמיתי.

2,000 המילים העליונות מתוך אוצר המילים האנגלי המשמשות בדיבור (2265)

מתוך 2,265 מילים שברשימה, בסך הכול נוכחות בה 1,867 משפחות מילים.

2000 משפחות המילים העליונות (1867)

בהמשך תראו פירוט לפי סוגי מילים. כל המילים ברשימות הבאות נמצאות ברשימת 2,000 המילים. מספר המילים גדול מ-2,000 מכיוון שמילים רבות יכולות להיות גם שם עצם וגם פועל.

לבסוף, לפני שתתחילו ללמוד אוצר מילים, זכרו שתצטרכו ללמוד הרבה יותר מ-2,000 מילים. בכל אופן, לימוד של 2,000 מילים בעומק הראוי יסייעו לכם לדבר אנגלית בצורה שוטפת במהירות רבה יותר.