TalkEnglish Logo

טון ומהירות של דיבור

טונציה

הרבה אנשים מהמון מדינות שיפרו את הטונציה בגלל שהמורה היה בעל טונציה טובה. בהרבה סיטואציות, להיות בעלי טון אחד זה עדיף על טונציה גרועה, הכי גרוע זה כשמישהו משנה טון הרבה בכל מילה, דבר אחר שצריך להימנע מנו זה לסיים גבוה בכל סוף משפט

לתקן טונציה נכונה אתה צריך לזכור להתחיל גבוה ולסים נמוך, אתה לא יכול לעשות זאת באף דרך אחרת, אני ממליץ ללכת לחלק של הראיונות ולהקשיב לקבצי האודיו, אתה תשמע טונציה נכונה, אחרי שתקשיב תקליט את עצמך ותשמע, האם זה נשמע אותו דבר? אם לא, תמצא את האזור שלא דומה ותתקן אותם

עצה זאת מאוד טריווילית, אבל טונציה קלה לתיקון אתה יכול לתקן אותה בלי מאמץ, אם יש לך חבר שדובר אנגלית במקור אתה יכול לתקן את הטונציה תוך כמה שיעורים. תקליט את עצמך ותקשיב יכול להיות מביך אבל להיות עם טונציה נכונה יכול להחזיק הרבה זמן

יש לי הרבה סטודנטים שתיקנו את הטונציה תוך 2 שיעורים, העצה שאני נתתי להם הייתה כמו זאת למעלה, זה יעבוד ואם אתה רוצה טונציה טובה בבקשה תעבוד על פי העצה

מהירות של דיבור

טעות נפוצה של אנשים שמנסים להשיג אנגלית שוטפת עם הגיה נכונה זה המהירות שהם מדברים. בגלל שהם לא מושלמים בזה זה קשה להבין אנשים שמדברים כל כך מהר וזאת הבעיה הכי גדולה עם אנשים שקיבלו בטחון בדיבור

כדי לשפר את התקשורת ולשמוע פחות - "סלח לי" זה חשוב להיות עם מהירות דיבור נכון, לאנשים עם בטחון העצה שלי זה להאט כדי לדבר נקי, אל תערבב מילים יחד ודאג להפריד מילים עם הפסקה קלה בין מילה שקשה להגות