TalkEnglish Logo

ברכות ודברים כללי 2

ברכות ודברים כללי 2 זה שיעורי אנגלית בשיות קצרות, דברים מועדפים, תחביבים, סרטים ותרגול

שים לב ולמד אותם כמה פעמים שאתה יכול