TalkEnglish Logo

הגייה

הגייה מאוד קשה לתיקון אם אתה מדבר אנגלית הרבה זמן, כמו שאתה יודע אימון לא מביא לשלמות, זה מביא תוספות, זה אומר שאם אתה מתאמן לא נכון אז זה יהפוך להיות קבוע, אתה צריך לתקן את הבעיות לפני שאתה עובר קדימה בגלל שלהיות בעל הגיה לא נכונה זה האספקט הכי גרוע של דיבור למישהו שלא מדבר אנגלית טוב

שיעורי ההגיה המסופקים פה יספקו לך הסברים, הוראות וקבצי אודיו אשר יעזרו לך להגות נכון, אם אין לך גישה לדובר אנגלית שיתן לך תגובות, אנ מציע לך להקליט את עצמך למרות שזה נשמע דבילי אתה תופתע כמה זה שימושי