TalkEnglish Logo

הרגשות ואמוציות

הרגשות ואמוציות מכילים שיעורי אנגלית בסיסים על איך להרגיש טוב, להתרגש, לדאוג ולהיות לחוץ

שים לב ולמד אותם כמה פעמים שאתה יכול