TalkEnglish Logo

ברכות ודברים רגילים

ברכות ודברים רגילים זה אזור המכיל שיעורים בסיסים באנגלית על ברכות, תקשורת כשאתה משועמם, עבר הווה ועתיד וגם מזג האויר

שים לב ולמד אותם כמה פעמים שאתה יכול