TalkEnglish Logo

שיעורי הקשבה באנגלית בינוניים

שיעורי הקשבה ברמה בינונית הם דרך ישירה לשאלות ותשובות אבל בלי דיאלוג, אם אתה מקשיב אתה אמור לשמוע את כל התשובת מקובץ האודיו

אם אתה עדיין לא בטוח לגבי הדיאלוג, אתה יכול ללחוץ על "תראה דיאלוג של השיחה" כדי לראות את הטקסט, אני ממליץ לא לראות את הדיאלוג אלא אם אתה באמת מנסה להקשיב מבלי לקרוא