TalkEnglish Logo

בנים בנות וספורט 2

בנים בנות וספורט 2 מכיל שיעורים על גולף, פוקר, דיבור עם בנים, קניות ותכשיטים

שים לב ולמד אותם כמה פעמים שאתה יכול