TalkEnglish Logo

הרגשות ואמוציות 2

הרגשות ואמוציות 2 מכיל שיעורים בסיסים באנגלית על עצבות ודיפרסיה, אהבה, לב שבור, פחד וחשש ושאר האמוציות

שים לב ולמד אותם כמה פעמים שאתה יכול