TalkEnglish Logo

בנים בנות וספורט

בנים בנות וספורט מכיל שיעורי אנגלית בסיסיים על בנות, ספורט בכללי, בייסבול, כדורסל וכדורגל

שים לב ולמד אותם כמה פעמים שאתה יכול