TalkEnglish Logo

שיעורי הקשבה באנגלית

הקשבה זה חלק חשוב מהתקשורת. אם אתה לא מבין מה שאחר אומר אז אתה לא תדע איך להגיב. האזור הזה נוצר כדי לתת לסטודנטים תרגול יומי של הקשבה

בשיעורי אנגלית אלו, סטודנטים כל הזמן יכולים לקשיב לקבצים כאן, יש גם שאלות ותשובות המאפשרות לסטודנטים לפקח על מה שהם עושים