TalkEnglish Logo

שיעורי אנגלית בהקשבה למתקדמים

שיעורי אנגית בהקשבה למתקדמים מכילים שאלות יותר קשות, אתה צריך להבין את המילים ואת התוכן של הדיאלוג כדי לענות נכון על השאלות

אם אתה עדיין לא בטוח לגבי הדיאלוג, אתה יכול ללחוץ על "תראה דיאלוג של השיחה" כדי לראות את הטקסט, אני ממליץ לא לראות את הדיאלוג אלא אם אתה באמת מנסה להקשיב מבלי לקרוא