TalkEnglish Logo

בסיס הדקדוק האנגלי

אם רק התחלתם ללמוד אנגלית, עליכם להתחיל עם הכרות של כמה כללים בסיסיים של השפה. פיתוח של בסיס מוצק של דקדוק אנגלי לא רק שיסייע לכם ליצור בעצמכם משפטים נכונים, אלא גם יקל לשפר את כישורי התקשורת שלכם הן בשפה הכתובה והן בדיבור.

למדו את כל השיעורים שבהמשך ושלבו את שלמדתם עם כישורי הכתיבה והשיחה שלכם.