TalkEnglish Logo

שיעורי אנגלית עסקית על אימייל ונושאים קשורים

החלק הקשור באימיילים מכיל שיעורי אנגלית על בקשה לכתובת אימייל, בקשת מידע דרך האימייל, הוספת קובץ, בעיות באימייל, להגיב, להגיב להכל ושאר הדברים הכללים באימייל

שים לב ולמד אותם כמה פעמים שאתה יכול