TalkEnglish Logo

שיעורי אנגלית עסקית על איך לדבר עם מנהל ישיר

לדבר עם מנהלי המחלקות הישירות הינו חלק המדבר על שיעורי אנגלית עסקית על שינוי פרוייקט, דד ליין לשאול ישירות על השאלות שלך, לתמרץ וכ'ו

שים לב ולמד אותם כמה פעמים שאתה יכול