TalkEnglish Logo

שיעורי אנגלית עסקית על איך לדבר עם קולגות לעבודה

לדבר עם קולגות - הינו חלק המכיל שיעורי אנגלית עסקית המדברים על איך לבקש לעזרה, להתלונן על מישהו אחר, להתלונן על החברה, ולדבר על נסיון העבודה

שים לב ולמד אותם כמה פעמים שאתה יכול