TalkEnglish Logo

שיעורי אנגלית עסקית על איך לדבר עם הבוס שלך

החלק "שיחה עם הבוס שלך" מכיל שיעורי עסקים המדברים על איך לשאול בשביל עוד עבודה, להתלונן ולהראות תסכול ולדבר על בוס אחר

שים לב ולמד אותם כמה פעמים שאתה יכול