TalkEnglish Logo

שיעורי אנגלית למטייל - קשר עם זרים

שיעורי אנגלית למטייל - קשר עם זרים מדבר על ביצוע שיחה עם זרים ועל תקשורת עם זרים

שים לב ולמד אותם כמה פעמים שאתה יכול