TalkEnglish Logo

שיעורי אנגלית למטייל- שאלה על הכוונה

אזור שאלה על הכוונה מדבר על שיעורי אנגלית על דברים של פניות, דרך ללא מוצא, דרך מהירה, והסברה של כיוונים

שים לב ולמד אותם כמה פעמים שאתה יכול