TalkEnglish Logo

שיעורי אנגלית לטיול - תקשורת במסעדה

אזור תקשורת במסעדה מכיל שיעורי אנגלית לטיול על הזמנות אוכל מהיר, מסעדות, דיבור עם נותני שירות ושאר הדברים במסעדה

שים לב ולמד אותם כמה פעמים שאתה יכול