TalkEnglish Logo

שיעורי אנגלית למטייל - החנות ועוד

אזור החנות ועוד מכיל שיעורי אנגלית על ביטויים רגילים בחנות, חנות מצרכים, בנק ודואר

שים לב ולמד אותם כמה פעמים שאתה יכול