TalkEnglish Logo

שיעורי אנגלית למטייל - תקשורת עם נמל התעופה

אזור תקשורת עם נמל התעופה מכיל שיעורי אנגלית על אישור הטיסה, נחיתה, בדלפק ומציאת השער

שים לב ולמד אותם כמה פעמים שאתה יכול