TalkEnglish Logo

שיעורי אנגלית למטייל על השכרת רכב

אזור תקשורת עם השכרת רכב בשיעורי אנגלית למטייל מדבר על זמינות הרכב, ביצוע הזמנה, מחירים וחוקים, ביטוח ורישוי ועוד

שים לב ולמד אותם כמה פעמים שאתה יכול