TalkEnglish Logo

שאלות אנגלית בראיונות - שאלות של ראיונות הקשורים ללימודים

שאלות הקשורות ללימודים מכילות שיעורי ראיון באנגלית הקשורים להישגים שלך ולמעשים שלך במהלך המכללה

שים לב ולמד אותם כמה פעמים שאתה יכול